Varol Engin

 • signed Petiție ANC via 2019-11-29 08:38:05 +0200
  Emigranți, imigranți Schimbă ca trecutul nostru pentru a afla despre strămoșii noștri care au venit în Turcia, istoria noastră, pentru a găsi părinții noștri mai ușor de analizat de unde provenim și pentru a putea urmări generația noastră în acest tip de cercetare și dacă aveți drepturile noastre apariția acestei cercetări este importantă în termeni în care puteți revendica aceste drepturi din acest motiv. Dacă au venit din orice țară din străinătate, strămoșii noștri Nașterea țărilor respective, căsătoria, documentul militar, că tot felul de înregistrări care documentează experiențele lor în țară, informații, documente, documente și documente necesare se potrivesc autorităților române și Republicii autoritățile din Turcia au înființat o comisie de anchetă, cele două țări și pentru a se asigura că aceste documente sunt disponibile și furnizate prin efectuarea de studii armonioase și sincronizate. respectul nostru


  Emigrants, immigrants Exchange as our past to learn about our ancestors who came to Turkey, our history, to find our fathers easier to analyze where we came from and be able to trace our generation in this type of research, and if you have our rights arising in this research is important in terms of you can claim these rights for this reason with. If have come from any country abroad, our ancestors Birth of those countries, marriage, military document, that all kinds of all kinds of records documenting their experiences in the country, information, documents, papers and necessary documents match the Romanian authorities and the Republic of Turkey authorities set up a commission of inquiry, the two countries and to ensure that these documents are available and supplied by conducting harmonious and syncronized studies. our respect


  Muhacir,Göçmen,Mübadele olarak Türkiye’ye gelmiş olan Atalarımız hakkında bilgi edinebilmek Geçmişimizi,Tarihimizi,Atalarımızı daha rahat bulabilmek nereden geldiğimizi analiz edebilmek ve bu tip araştırmalarda neslimizin izini sürebilmek ve bu araştırmalarda doğan Haklarımız var ise bu hakları talep edebilmek açısından önem arzetmektedir bu sebep ile. Atalarımızın yurt dışından hangi ülkeden gelmiş iseler o ülkelerden Doğum,Evlilik,Askerlik belgesi, o ülkede yaşadıklarını belgeleyen her nevi her türlü kayıtlarını, bilgilerini,belgelerini,evraklarını ve gerekli evrak eşleşmelerini Romanya yetkili makamları ve Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamları bir araştırma komisyonu kurarak ,iki ülke arasındaki belgeleri işbirliği içerisinde uyumlu ve sekronize çalışmalar yaparak bu belgelerin bulunmasını ve teminini sağlamasını Talep ve Arz ederiz. Saygılarımızla

  Petiție: Cerem Guvernului României să deblocheze procesul de redobândire a cetățeniei române

  Urmare a multiplelor demersuri oficiale făcute de către președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, deputatul Constantin Codreanu, Guvernul României a adoptat pe 21 septembrie 2017 o Ordonanță de Urgență (OUG) pentru modificarea și completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, care a rezolvat problema a circa 40.000 de tineri cetățeni români ce erau tratați abuziv drept ”non-cetățeni” de către reprezentanții unor autorități române.

  Petiție Autoritatea Națională pentru Cetățenie Constantin Codreanu

  243 semns

  Această problemă a făcut obiectul mai multor declarații politice și interpelări parlamentare ale deputatului Constantin Codreanu. La 24 iulie 2017, acesta i-a adresat o scrisoare prim-ministrului României, Mihai Tudose, cerând adoptarea OUG, aceasta fiind calea cea mai scurtă de soluționare a chestiunii. În primele opt luni ale anului 2017, deputatul Constantin Codreanu a organizat mai multe ședințe ale Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, luând în dezbatere această problematică și a purtat discuții, atât la sediul Parlamentului, cât și la sediile mai multor autorități centrale ale statului român, cu șefii și reprezentanții Autorității Naționale pentru Cetățenie, Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, Direcției Generale Pașapoarte, Direcției pentru Evidența Pașapoartelor și Administrarea Bazelor de Date, ai altor factori implicați.

  Constantin Codreanu la Autoritatea Nationala pentru Cetatenie

  Deputatul Constantin Codreanu discută la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie cu petenții veniți să depună dosare de redobândire a cetățeniei române

  OUG din 21 septembrie 2017 a oferit o soluție demnă și corectă, pe care a cerut-o insistent deputatul Constantin Codreanu. Dar acest act emis de Guvernul României nu a fost în măsură să soluționeze cealaltă componentă a problemei: ritmul extrem de lent a examinării și soluționării dosarelor de redobândire a cetățeniei române. Pentru a compensa lipsa de informații și asistență în acest sens, deputatul Constantin Codreanu a lansat, în 2017, Centrul pentru Cetățenie Română.

  Centrul pentru Cetățenie Română

  Președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, deputatul Constantin Codreanu, a lansat, la Chișinău, Centrul pentru Cetățenie Română

  Constantin Codreanu: "După soluționarea problemei cunoscute ca «dosarul minorilor non-cetățeni», care afecta circa 40 de mii de persoane, următorul obiectiv declarat și asumat, despre care am vorbit în repetate rânduri (aici, aici, aici, aici, aici, aici), a fost cel de dublare a membrilor Comisiei pentru Cetățenie din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 65/2017.

  Constantin Codreanu ParlamentDeputatul Constantin Codreanu în timpul dezbaterilor pe marginea Legii Bugetului de stat. Deși a primit aviz pozitiv în Comisii, amendamentul e respins în plen. Vezi VIDEO

  Ca și în cazul minorilor non-cetățeni, am ajuns la concluzia că demersurile politice nu sunt suficiente. Ecourile pozitive ale Atelierelor legislative organizate la Chișinău mă fac să cred că putem, din nou, împreună, obține o nouă victorie în lupta noastră pentru încetățenirea românilor din Republica Moldova.

  Atelierul legislativ ”Legea cetățeniei române, necesități de ajustare”

  Atelierul legislativ ”Legea cetățeniei române, necesități de ajustare” organizat, la Chișinău, de deputatul Constantin Codreanu

  Tocmai de aceea, astăzi, lansez o petiție pe care vă invit să o semnați și pe care urmează să o prezint la finalul aceste sesiuni parlamentare sau imediat ce vom atinge ținta de 10.000 de semnături viitorului Ministru al Justiției în subordinea căruia se află ANC, precum și Ministrului Finanțelor Publice de la care vom solicita fondurile necesare pentru a transpune în realitate această solicitare. Ținta stabilită pentru această petiție este de 10.000 de semnături".

  *****

  PETIȚIE ADRESATĂ PREMIERULUI ROMÂNIEI, MINISTRULUI JUSTIȚIEI ȘI MINISTRULUI FINANȚELOR PUBLICE

  Noi, subsemnații, vă solicităm să transpuneți în practică prevederile Ordonanței de Urgență nr. 65/2017 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991 care stabilește că "[...] întrucât, în considerarea volumului fluctuant al cererilor de cetățenie adresate Autorității Naționale pentru Cetățenie de la înființare și până în prezent (în anul 2010 - 96.695, în 2011 - 102.719, în 2012 - 89.033, în 2013 - 53.181, în 2014 - 21.987, în 2015 - 81.531, iar în 2016 - 115.217), pentru a crea posibilitatea adaptării periodice corespunzătoare a numărului membrilor Comisiei pentru cetățenie prin raportare la volumul activității curente, astfel încât aceste fluctuații să nu afecteze ritmul de soluționare a cererilor, este necesar ca, în funcție de resursele umane disponibile, numărul membrilor Comisiei pentru cetățenie, care își desfășoară activitatea în limita cvorumului minimal de cel puțin 3 membri, să poată fi mărit corespunzător, de o manieră facilă și flexibilă, prin ordin al ministrului justiției, aspect de natură a contribui la îmbunătățirea serviciului public, cu repercusiuni favorabile asupra ritmului de soluționare a cererilor de acordare și redobândire a cetățeniei române".

  Solicităm dublarea în regim de urgență a numărului membrilor Comisiei pentru cetățenie în vederea analizării și soluționării cu celeritate a zecilor de mii de dosare depuse de persoane și urmași ale acestora care nu au renunțat niciodată la statutul de cetățeni români și cărora statul român nu le-a retras niciodată acest statut. Este de neacceptat situația în care întreg procesul de redobândire a cetățeniei române din momentul depunerii dosarului și până în momentul ridicării actului de identitate să dureze aproape sau chiar mai mult de 2 ani.

  În situația în care România se confruntă cu un exod substanțial al populației, o astfel de atitudine a autorităților responsabile de acest demers de "încetățenire" a foștilor cetățeni români și a urmașilor acestora poate fi catalogată ca sabotare a interesului național. Solicităm implicarea directă a Premierului României în această problemă, așa cum s-a întâmplat și în dosarul "minorilor non-cetățeni", soluționat prin Ordonanța de Urgență menționată mai sus, dată de Guvernul României pe 21 septembrie 2017. Așteptăm cât mai curând un ordin al Ministrului Justiției în acest sens, care trebuie să identifice resurse umane inclusiv din afara ANC dacă este cazul și îi solicităm Ministrului Finanțelor Publice să identifice, la următoarea rectificare bugetară, fondurile necesare care să fie alocate pentru a dubla numărul membrilor Comisiei pentru Cetățenie din cadrul ANC.

  SEMNEAZĂ ACTUALI ȘI VIITORI CETĂȚENI AI ROMÂNIEI

  Add semn

Varol Engin

Varol Engin

9sc