Vot în Parlament - Acord privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și Republica Moldova

Parlamentul României a adoptat (cu 228 de voturi "pentru", 1 vot "împotrivă" - deputatul PSD Niță Nicu și 0 "abțineri" - Hotărârea privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea modificată a Consiliului privind încheierea Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte și Republica Moldova, pe de altă parte.

Constantin Codreanu Republica Moldova Parlament

Deputat Constantin Codreanu, președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării: "România a fost, este și va fi mereu alături de Republica Moldova în procesul ei de integrare europeană. Sper că votul colegilor din celelalte grupuri parlamentare va confirma această realitate. Grupul parlamentar al Partidului Mișcarea Populară, singurul partid parlamentar care a vorbit mereu despre ReUnire ca despre un proiect de țară pentru România, susține orice act normativ care poate aduce beneficii de ordin economic și asigură "europenizarea" legislației din Republica Moldova.

Este important să spunem deschis și clar că sprijinul oferit nu presupune sub nicio formă guvernarea de la Chișinău, una în care răsar personaje desprinse din desene animate de proastă calitate. Obiectivul clar este cel de a susține în mod direct cetățenii R. Moldova, mulți dintre ei și cetățeni români. Exact în aceeași logică, PMP a pledat pentru crearea Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova în cadrul Guvernului României".

*****

Textul Hotărârii.

În temeiul prevederilor art. 67 și ale art. 148 din Constituția României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene și ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Luând în considerare opinia nr. 4c-22/114 adoptată de Comisia pentru afaceri europene, în ședința din 10 martie 2020, Camera Deputaților:

1. Susține încheierea Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte și Republica Moldova, pe de altă parte, conform propunerii de decizie a Consiliului.

2. Susține deschiderea treptată a pieței în ceea ce privește accesul la rute și reciprocitate, precum și asigurarea unor condiții echitabile și nediscriminatorii de concurență, pe baza principiilor tratatelor Uniunii Europene, pentru operatorii economici.

3. Sprijină alinierea legislației Republicii Moldova în domeniul aviației la legislația UE, în domeniile siguranței și gestionării traficului aerian.

4. Susține pe deplin eforturile Republicii Moldova pe calea conectării la piața Uniunii Europene și la valorile comune europene, ca o modalitate de asigurare de beneficii tangibile și constante pentru cetățenii acestui stat.

5. Își exprimă încrederea că în anii următori se vor înregistra progrese substanțiale în privința îndeplinirii angajamentelor și continuării proceselor de reformă în statele din jurul Mării Negre, ceea ce va accelera dezvoltarea economică în zonă și va facilita apropierea treptată a acestora de Uniunea Europeană.

6. Susține continuare implicării României în eforturile politicii de vecinătate ale Uniunii Europene și ale Parteneriatului Estic, astfel încât să se asigure un cadru stabil de cooperare și armonizare, în concordanță cu nevoile statelor membre și aspirațiile popoarelor țărilor vecine.  

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 24 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Lasă tu primul comentariu!

Vă rugăm să verificați e-mailul Dvs. pentru un link prin care vă puteți activa contul!