Plângerea adresată ANC privind retragerea cetățeniei române lui Ion Chicu

Prezint mai jos plângerea pe care am expediat-o, astăzi, Autorității Naționale pentru Cetățenie în care solicit retragerea cetățeniei actualului premier al Republicii Moldova, Ion Chicu. Vă reamintesc faptul că potrivit Articolul 32, alin. 1 din Legea 21/1991Orice autoritate sau persoană care are cunoștință de existența unui motiv pentru retragerea cetățeniei române poate sesiza, în scris, Comisia, având obligația să prezinte dovezile de care dispune. Prin urmare, m-aș bucura dacă un demers similar ar fi trimis și de alte persoane.

Constantin Codreanu Parlament

 

În atenția: Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC),
Comisiei pentru Cetăţenie

PLÂNGERE

Făptuitor: CHICU ION
 
Potrivit art. 5 din Constituția României, cetățenia română se dobândește, se păstrează sau se pierde în condițiile prevăzute de legea organică. Prin Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, sunt reglementate condițiile pentru acordarea, redobândirea, renunțarea și retragerea cetățeniei române, precum și procedura soluționării acestor cereri. Conform dispozițiilor art. 4 din O.U.G. nr. 5/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC), instituție publică aflată în subordinea Ministerului Justiției, aceasta asigură aplicarea procedurii legale de acordare, redobândire, renunțare și retragere a cetățeniei române.

De asemenea, potrivit art. 32, alin. (1), din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, orice autoritate sau persoană care are cunoștință de existența unui motiv pentru retragerea cetățeniei române poate sesiza, în scris, Comisia, având obligația să prezinte dovezile de care dispune.

Plangere ANC Ion Chicu

Tot în baza legii menționată mai sus, art. 24, alin. (1), cetățenia română poate fi retrasă persoanei care: a) aflată în străinătate, săvârșește fapte deosebit de grave prin care vatămă interesele statului român sau lezează prestigiul României.

Cetățeanul Chicu Ion deține cetățenia română pe care a obținut-o prin redobândire, conform legii în vigoare, după ce a depus oficial următorul jurământ: ”Jur să fiu devotat patriei și poporului român, să apăr drepturile și interesele naționale, să respect Constituția și legile României”.

Motivul care a stat la baza prezentei plângeri este recenta declarația denigratoare la adresa României a cetățeanului român Chicu Ion, premier al Republicii Moldova. Afirmațiile primului ministru de la Chișinău au scandalizat opinia publică pe ambele maluri ale Prutului.

Subsemnatul, cetățean român, deputat în Parlamentul României ales în circumscripția electorală nr. 43 pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării și președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării (Camera Deputaților), solicit retragerea cetățeniei române a lui Chicu Ion.

Autoritatea Națională pentru Cetățenie, prin Comisia pentru Cetăţenie, are datoria să înlăture orice suspiciune de pasivitate în această direcție, dată de anii precedenți, respectiv 3 retrageri în anul 2013, 0 retrageri în anul 2014, 0 retrageri în 2015 și o sigură persoană căreia i s-a retras cetățenia română în anul 2016, și să aplice art. 24, alin. (1), al Legii nr. 21/1991, lui Chicu Ion.

Ion Chicu cetatenie romana

Retragerea cetățeniei este o reacție legală firească pe care autoritățile statului român sunt obligate să o aibă atunci când persoane care și-au redobândit cetățenia română aduc prejudicii imaginii României și lezează prestigiul țării noastre. Nu mai putem tolera la infinit românofobia celor care își redobândesc cetățenia română și beneficiază de toate avantajele pe care îl are un cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene.

Deputat Constantin Codreanu,
Președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării