Codreanu: "Cer Guvernului să prezinte informații privind bursele identitare acordate elevilor români din Ucraina"

Deputatul Constantin Codreanu, președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, le-a adresat secretarului general al Guvernului, Antonel Tănase, ministrului Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu și secretarului de stat, șef al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, Ovidiu Burdușa, o întrebare parlamentară în care solicită un răspuns coordonat privind Programul de burse identitare acordate elevilor români din Ucraina în anul de învățământ 2019-2020 (clasele I-III), în lumina Notei verbale H2/1063/20.03.2019 transmise de partea ucraineană, și clarificări privind derularea Programului de burse identitare în anul de învățământ 2020-2021 (clasele I-IV).

Constantin Codreanu Parlament

Deputat Constantin Codreanu: "În condițiile unui proces consecvent de ucrainizare forțată a minorității noastre naționale, acutizat odată cu adoptarea legii anti-democratice a educației de Rada Supremă de la Kiev, este imperios necesar să tratăm cu maximă responsabilitate subiectul burselor identitare acordate elevilor români din Ucraina. Avem obligația clară de a utiliza toate pârghiile posibile pe care le avem la dispoziție ca stat pentru a proteja identitatea românească a copiilor din comunitățile istorice românești".

*****

Obiectul întrebării parlamentare: Răspuns coordonat în chestiunea Programului de burse identitare acordate elevilor români din Ucraina în anul de învățământ 2019-2020 (clasele I-III), în lumina Notei verbale H2/1063/20.03.2019 transmise de partea ucraineană, și clarificări privind derularea Programului de burse identitare în anul de învățământ 2020-2021 (clasele I-IV).

Stimate domnule Secretar general al Guvernului,
Stimate domnule ministru,
Stimate domnule secretar de stat,

Anul de învățământ 2019-2020 din Ucraina s-a încheiat la 31 mai 2020, iar până la începutul anului de învățământ 2020-2021 (1 septembrie 2020 – 31 mai 2021) a mai rămas, practic, o singură lună calendaristică.

În răspunsul nr. 2037/DRP din 20 martie 2020 prezentat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Secretariatului General al Guvernului ca răspuns la Întrebarea noastră parlamentară nr. 9873A/2020 din 24 februarie 2020 având ca obiect Bursele identitare acordate elevilor din Ucraina și din alte state în anul de învățământ 2019-2020 ni s-au transmis, între altele, următoarele:

”Stabilirea alocării bugetare pentru programele dedicate comunităților/minorităților românești din alte țări decât Republica Moldova se va realiza după definitivarea organizării Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP) și a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova ca structuri distincte, fără personalitatea juridică, în cadrul Secretariatului General al Guvernului, conform prevederilor Art. 11 alin. (1) și (4) din Ordonanța de Urgență nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care, preluând funcțiile Ministerului pentru Românii de Pretutindeni vor finanța activitățile derulate în domeniile specifice din același sub-capitol bugetar.

Urmare definitivării organizării celor două departamente, în baza resurselor bugetare disponibile pentru activitățile care intră în domeniul specific al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP), va fi adresată MAE, conform prevederilor normative interne și internaționale și a uzanțelor care definesc bunele relații de vecinătate, rugămintea de a solicita părții ucrainene acordul cu privire la derularea programului de burse dedicate elevilor etnici români din Ucraina, care studiază în limba maternă în școli din sistemul public de învățământ din această țară. Demararea programului se va realiza după primirea acordului părții ucrainene și în condițiile și extinderea agreate de aceasta.

Stabilirea agendei de discuții în domeniul minorităților naționale intră în competența MAE, instituție care vă poate oferi mai multe detalii cu privire la stadiul relațiilor cu fiecare dintre statele care fac obiectul întrebării (...)

Procedurile și documentele solicitate pentru acordarea burselor sunt stabilite conform actelor normative care reglementează domeniile tangente acestui proces”.

Precizăm că în anii anteriori statul român le-a acordat elevilor etnici români din Ucraina burse identitare fără a solicita acordul părții ucrainene, acord care într-un asemenea subiect elementar nu este necesar potrivit reglementărilor internaționale. La fel, alte state membre UE au derulat anterior și derulează în prezent cu succes Programe de burse identitare elevilor din Ucraina aparținând minorităților lor înrudite. Precizăm totodată că autoritățile ucrainene nu au formulat niciodată vreun dezacord public în legătură cu derularea de către statul român a Programului de burse identitare acordate elevilor români din clasele I și II ale școlilor cu predare în limba română din Ucraina sau din școlile în care limba română este materie școlară ca limbă maternă a elevilor.

Ba mai mult. Cu toate că nu era necesar, din punctul de vedere al cadrului european aplicabil, partea ucraineană și-a exprimat acordul explicit cu privire la realizarea de către partea română a Programului de burse pentru elevii români din Ucraina înscriși în clasele I și II. Reiterăm că fostul Minister pentru Românii de Pretutindeni a primit în acest sens Nota verbală H2/1063/20/03/2019 transmisă de partea ucraineană.

În această situație, considerăm că trimiterile DRP din cadrul SGG la necesitatea obținerii acordului subit al părții ucrainene pentru derularea în continuare a Programului de burse identitare pentru elevii etnici români din clasele I, II și III și ignorarea de către DRP a Notei verbale H2/1063/20/03/2019 transmise de partea ucraineană devine interpretabilă ca eschivare sau abdicare de la menirea pentru care a fost creată ca instituție specializată la nivelul administrației publice centrale pentru asistarea identitară a românilor de pretutindeni, inclusiv a celor din Ucraina.

Având în vedere faptul că în anii învățământ 2017-2018 și 2018-2019 statul român a derulat cu succes, prin fostul Minister pentru Românii de Pretutindeni, acest Program de burse identitare dedicat elevilor etnici români din Ucraina (clasele primare I și II), cu angajamentul asumat public de a continua, operaționaliza și dezvolta acest Program de burse identitare în anul de învățământ 2019-2020, cu acordarea de burse identitare elevilor etnici români din clasele primare I, II și III care studiază în limba română sau limba română ca materie școlară, vă adrese respectuos rugămintea de a ne prezenta un răspuns coordonat la nivel interinstituțional (SGG, respectiv DRP, și MAE) în chestiunea onorării angajamentului asumat public de continuarea derulării în anul de învățământ 2019-2020 a Programului de burse identitare dedicat elevilor etnici români din Ucraina (clasele primare I, II și III).

Vă rugăm să precizați care dintre instituțiile pe care le reprezentați va onora angajamentul asumat public al statului român de continuare în anul de învățământ 2019-2020 a Programului de burse identitare dedicat elevilor etnici români din Ucraina (clasele primare I, II și III) și când anume se va produce acest fapt.

Totodată, vă rugăm să ne prezentați o informație coordonată interinstituțional privind continuarea derulării Programului de burse identitare dedicate elevilor etnici români din Ucraina în anul de învățământ 2020-2021 (clasele I, II, III și IV).

Orice informații suplimentare tangente cu aceste subiecte sunt binevenite.

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării.

În atenţia: Deputat Constantin Codreanu, Preşedinte al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării.

Lasă tu primul comentariu!

Vă rugăm să verificați e-mailul Dvs. pentru un link prin care vă puteți activa contul!