Intervenție în Parlamentul României privind Cimitirul Eroilor din Valea Uzului

Președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, deputatul Constantin Codreanu, a dat citire, astăzi, unei interpelări, de la tribuna Camerei Deputaților, prin care solicită informații clare privind reacțiile autorităților statului român la acțiunile extremiștilor maghiari care au defăimat crucile eroilor români de la Cimitirul Internațional din Valea Uzului.

Constantin Codreanu Valea Uzului

Interpelarea este adresată Ministrului Afacerilor Interne, Carmen Daniela DAN, Ministrului Apărării Naționale, Gabriel-Beniamin LEȘ, Directorului Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, Alin Mihai PREDA, Prefectului județului Harghita, Jean-Adrian ANDREI și Prefectului județului Bacău, Maricica Luminița COȘA.

Constantin Codreanu: "În luna mai 2019 mormintele eroilor români căzuți în Primul Război Mondial și înhumați în Cimitirul Internațional din Valea Uzului au fost profanate de către mai mulți extremiști maghiari. Cimitirul Internațional din Valea Uzului se află la limita administrativă dintre comuna Sânmartin, județul Harghita și orașul Dărmănești, județul Bacău.

Opinia publică românească a fost oripilată de faptul că toate cele 52 de cruci instalate pe mormintele eroilor români din acest Cimitir Internațional au fost acoperite cu saci negri de plastic pentru strâns gunoiul. Ține de ordinul evidențelor că extremiștii maghiari au acționat cu premeditare.

Constantin Codreanu Valea Uzului Panglici tricolor

Extremiști maghiari și complicii lor au postat pe internet mai multe fotografii cu cele 52 de cruci învelite în saci de plastic pentru gunoi, iar, apoi, au postat și înregistrări video pe site-ul de limbă maghiară erdely.ma, cu semnătura ”un grup de activişti anonimi”, susținând că au acoperit crucile eroilor români, pentru că erau 149.

În data de 21 mai 2019, m-am deplasat personal la Cimitirul Internațional din Valea Uzului pentru a mă convinge la fața locului de cele întâmplate, pentru a depune flori, candele și panglici tricolore la căpătâiul eroilor români și pentru a le aduce un pios omagiu.

Constantin Codreanu Valea Uzului Cimitir

Cimitirul din Valea Uzului a fost înființat de către autoritățile imperiale austro-ungare în timpul Primului Război Mondial, ca cimitir militar simplu, pentru înhumarea a 350 de militari din armata austro-ungară căzuți în regiunea respectivă. După încheierea războiului cimitirul a fost preluat și îngrijit de către autoritățile române. În anii 1926-1927 acesta a fost amenajat ca Cimitir Internațional, în el fiind reînhumați, cu onorurile militare cuvenite, eroi de diferite naționalități căzuți în luptele din regiune. La data amenajării sale ca Cimitir Internațional, acesta număra 149 de eroi români (majoritatea din Regimentul 27 Infanterie şi Regimentul 4 Vânători) şi 1155 de ostaşi străini (794 de unguri, 108 germani, 4 ruşi, 3 sârbi, 2 austrieci, 2 italieni şi 242 neidentificaţi). Ulterior, în Al Doilea Război Mondial au mai fost înhumați aici alți soldați români, ruși și germani. În 1917 s-a construit și o capelă catolică pentru oficierea slujbelor religioase. Liturghia de hram a capelei se celebrează anual, în sâmbăta cea mai apropiată de sărbătoarea din 19 noiembrie a Sfintei Elisabeta din Casa Arapadiană. O capelă ortodoxă nu a fost construită niciodată în acest Cimitir. Poarta de acces în Cimitirul Internațional din Valea Uzului purta însemnele Societăţii Cultul Eroilor. În anul 1985 Ministerul Apărării Naționale al României a ridicat un obelisc în memoria tuturor eroilor înhumați în Cimitirul Internațional din Valea Uzului.

Valea Uzului Constantin Codreanu

Începând cu anul 1994, sub pretextul reamenajării și reabilitării Cimitirului Internațional din Valea Uzului, agenți ai puterii locale de stat (trimiși ai primăriei comunei Sânmartin, județul Harghita) au scos crucile de lemn de la căpătâiul militarilor români, ruşi, germani, italieni, sârbi și austrieci, locul rămânând gol. Obeliscul ridicat în 1985 de către Ministerul Apărării Naționale al României a fost demolat. În locul acestuia a fost instalat, cu finanțarea primăriei locale și a Ministerului Apărării al Republicii Ungare, fără aprobările și autorizațiile cerute în asemenea cazuri de către lege, un alt monument pe care s-a gravat inscripția ”Închinat eroilor maghiari care au murit pentru patria lor milenară”. Ministerul Apărării al Republicii Ungare și autoritățile comunale au cofinanțat și lucrările de înlocuire a Porții de acces în Cimitirul Internațional de la Valea Uzului, care purta încă din 1926 însemnele Societăţii Cultul Eroilor, cu o nouă poartă de acces tipic secuiască pe care s-a gravat: ”1916-18//1944”. Constatăm că autoritățile române nu a reacționat prompt și adecvat și nici nu au acționat în consecință, potrivit legii, în acest caz grav, ieșit din comun, de maghiarizare a Cimitirului Internațional din Valea Uzului, de profanare a mormintelor eroilor români, ruşi, germani, italieni, sârbi și austrieci.

Cruci tricolor Valea Uzului

În anul 2018, într-o acțiune finanțată de Ministerul Apărării Naționale și de bugetul local al oraşului Dărmănești, judeţul Bacău, s-au demarat lucrările de reamenajare a unei parcele a eroilor români, ridicându-se 52 de cruci și un monument de granit. În data de 24 mai 2019 urma ca parcela eroilor români să fie reinaugurată, fapt care nu s-a mai întâmplat. În data de 29 mari 2019 primăria Sânmărtin, județul Harghita (primar Andras Gergely), a dispus, prin hotărâre de consiliu local, închiderea pe o perioadă de 30 de zile a Cimitirului Internațional din Valea Uzului.

De precizat că Cimitirul Internațional este amplasat în punctul Valea Uzului, lângă Tabăra Școlară, la marginea Drumului Județean (DJ) 123, coordonate T79. La 29 martie 2019 Consiliul Local al orașului Dărmănești județul Bacău a adoptat hotărârea nr. 29 privind introducerea imobilului – Cimitirul Eroilor din Valea Uzului, în suprafață de 7979 mp din domeniul privat, în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al orașului Dărmănești.

Potrivit datelor furnizate anterior de către Ministerului Apărării Naționale (MAN), în județul Harghita sunt amplasate 108 de locuri de înhumare, din care 16 locuri de înhumare cu un total de 966 de eroi români, precum și 92 de locuri de înhumare cu un total de 3573 de eroi străini (austrieci, cehi, polonezi, germani, italieni, ruși/sovietici, sârbi, slovaci și unguri), la nivelul județului fiind 209 opere comemorative de război, din care 17 monumente dedicate eroilor români și 192 de monumente dedicate eroilor străini (germani, slovaci, sovietici și unguri).

Constantin Codreanu panglica Valea Uzului

Oficiului Național pentru Cultul Eroilor (ONCE), organizație guvernamentală în subordinea MAN, îi revine obligația protejării mormintelor şi operelor comemorative de război, protecție prin care se înţelege ansamblul de măsuri cu caracter ştiinţific, juridic, administrativ, financiar, fiscal şi tehnic adoptate de stat menite să asigure cercetarea, identificarea, inventarierea, clasarea, evidenţa, conservarea, marcarea, inclusiv paza şi întreţinerea, restaurarea, strămutarea şi punerea în valoare a acestora.

Având în vedere cele menționate, vă rugăm respectuos să ne comunicați:

  1. Care au fost deciziile adoptare, măsurile dispuse și acțiunile întreprinse de către MAI, MAP, ONCE și prefecturile Bacău și Harghita în legătură cu cazul profanării de către exremiști maghiari a celor 52 de cruci ale eroilor români care își dorm somnul de veci în Cimitirul Internațional din Valea Uzului?
  2. Au fost identificați extremiștii maghiari care au profanat crucile eroilor români din Cimitirul Internațional din Valea Uzului?
  3. Dacă da, care au fost măsurile dispuse în privința acestora?
  4. Care este numărul eroilor români înhumați în Cimitirul Internațional din Valea Uzului?
  5. Câte morminte ale eroilor români înhumați în Cimitirul Internațional din Valea Uzului au cruci tombale și câte nu au asemenea cruci?
  6. Care este numărul eroilor străini, defalcat pe naționalități, înhumați în Cimitirul Internațional din Valea Uzului?
  7. Când și cum s-a acționat pentru deinternaționalizarea (inclusiv deromânizarea) Cimitirului Internațional din Valea Uzului și maghiarizarea acestuia? Care au fost de fiecare dată reacțiile și acțiunile în consecință ale autorităților statului român?
  8. Care este totalul sumelor vărsate de către Ministerul Apărării al Republicii Ungare (și alte autorități maghiare) pentru deinternaționalizarea (inclusiv deromânizarea) Cimitirului Internațional din Valea Uzului și maghiarizarea acestuia sub pretextul reamenajării și reabilitării lui? Cum se raportează acestea la sumele vărsate de către MAN, ONCE și alte autorități centrale ale României pentru amenajarea și reabilitarea Cimitirului Internațional din Valea Uzului?
  9. Ce măsuri concrete intenționează să întreprindă imediat autoritățile pe care le reprezentați pentru cinstirea după cuviință a memoriei tuturor eroilor români și străini înhumați în Cimitirul Internațional din Valea Uzului?
  10. Cum privesc autoritățile pe care le reprezentați posibilitatea ridicării în Cimitirul Internațional din Valea Uzului a unei Capele ortodoxe în care să fie oficiate serviciile religioase cuvenite pentru cinstirea memoriei eroilor români și străini, de confesiune ortodoxă?

Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite.

Vă rugăm să transmiteți răspunsul, în scris și oral, Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării."

La finalul intervenției sale, deputatul Constantin Codreanu a anunțat că va reveni joi, 6 iunie, de Ziua Eroilor, la Cimitirul Internațional din Valea Uzului și i-a invitat pe ceilalți colegi parlamentari să i se alăture lui și sutelor de românu care și-au anunțat prezența la eveniment.