Îi îndemn pe românii de peste hotare să transmită, până pe 15 august, observațiile, comentariile și sugestiile lor pe marginea Metodologiei privind organizarea Congresului Românilor de Pretutindeni

Președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, deputatul Constantin Codreanu, îi îndeamnă pe românii din Diaspora, din comunitățile istorice și din Republica Moldova să transmită, până pe 15 august, observațiile, comentariile și sugestiile lor pe marginea proiectului Metodologiei privind organizarea Congresului Românilor de Pretutindeni.

Actualul proiect a fost aprobat pentru dezbatere publică în ședința comună din 29 iunie 2017 a Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a Camerei Deputaților și a Comisiei pentru românii de pretutindeni a Senatului. Forma finală a Metodologiei urmează să fie adoptată în prima ședință comună a celor două comisii de profil ale Camerei Deputaților și Senatului României.

”Potrivit proiectului Metodologiei aflată în consultare publică până la 15 august 2017 și publicat pe pagina de internet a Camerei Deputaților, Congresul Românilor de Pretutindeni se organizează, anual, sub egida Parlamentului României, în țară sau în străinătate, în conformitate cu prevederile articolului 8 din Legea privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni nr. 299/2007, republicată. Congresul se organizează în ultima duminică a lunii octombrie. Convocarea Congresului Românilor de Pretutindeni se face de Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu informarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni şi a Biroului Executiv al Consiliului Românilor de Pretutindeni la propunerea Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a Camerei Deputaţilor şi Comisiei românilor de pretutindeni a Senatului. În cazul în care Congresul se organizează în străinătate, autoritățile statului în care urmează să se desfăşoare Congresul vor fi informate asupra acestui fapt. Cheltuielile privind organizarea şi desfăşurarea Congresului se asigură din bugetul Camerei Deputaţilor și al Senatului. La Congres vor participa un număr de 300 de delegaţi. Aceștia pot fi toţi cei care fac parte din categoria românilor de pretutindeni în sensul prevăzut de Legea nr. 299/2007, republicată, și care transmit Secretariatului tehnic al Congresului, până la o dată stabilită de comun acord, sub semnătură proprie, documentaţia prevăzută de Metodologie. Prin români de pretutindeni se au în vedere atât românii minoritari din comunitățile istorice și cei majoritari din Republica Moldova, cât și românii din diaspora economică, precum și persoanele aparținând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României. Candidații vor trebui să fie rezidenți în străinătate, să fi împlinit până în ziua depunerii candidaturii, inclusiv, vârsta de 18 ani, să nu reprezinte partidele politice din România, să nu fie funcţionari publici angajaţi ai statului român care desfăşoară activităţi în străinătate, adică personalul contractual, persoanele care deţin funcţii instituţionale sau colaboratori şi salariaţi ai acestora”, a transmis deputatul Constantin Codreanu, președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării.

Totodată, deputatul Constantin Codreanu a ținut să precizeze: ”Proiectul Metodologiei prevede că documentația pe care candidații o vor transmite Secretariatului tehnic al Congresului va trebui să cuprindă: copia actului de identitate valabil al candidatului, emis de autoritățile statului român, copia actului de reședinţă/domiciliu atestând rezidenţa în statul pentru care se depune candidatura, solicitarea de reprezentare a comunităţii româneşti din statul de reşedinţă, o declarație de integritate, declaraţia pe proprie răspundere privind lipsa înscrisurilor în cazierul judiciar, proiectele elaborate și/ sau activități întreprinse în favoarea comunităților de români, propunerile de proiecte și/ sau activități viitoare, un CV și o scrisoare de motivație/intenție în care să specifice date elocvente legate de activitatea desfășurată în beneficiul românilor de pretutindeni sau a promovării limbii și identității românești și motivul pentru care doresc să facă parte din Congresul Românilor de Pretutindeni, scrisorile de recomandare din partea unei autorități locale a statului unde candidatul își desfășoară activitatea, scrisoare prin care să se ateste participarea activă în activitățile locale care privesc integrarea, dezvoltarea sau colaborarea comunității românești la viața socială a localității sau regiunii pe care candidatul dorește să o reprezinte (scrisoarea se depune în original alături de o traducere efectuată la un traducător autorizat de limba română), o copie cu alăturarea traducerii efectuate la un traducător autorizat de limba română a actului de înființare a organizației românești în străinătate pe care candidatul dorește să o reprezinte”.

”Procedura organizatorică preliminară prevede constituirea, în vederea organizării Congresului, a unui Secretariat tehnic alcătuit din câte un reprezentant din fiecare partid parlamentar, membri ai Comisiilor reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, precum și aducerea la cunoștința comunităților românești din străinătate, de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi misiunile diplomatice ale României, a procedurii de înscriere a delegaţilor la Congres, prin publicarea Metodologiei pe site-urile proprii şi prin orice alte mijloace de comunicare disponibile. Proiectul Metodologiei prevede, de asemenea, că lista delegaţilor se face publică cu cel puţin trei săptămâni înainte de data desfăşurării Congresului Românilor de Pretutindeni, iar Secretariatul tehnic al Congresului le va transmite delegaţilor invitaţii nominale la Congres cu cel puțin 15 de zile înainte de data desfăşurării acestuia. În cadrul Congresului se alege Consiliul Românilor de Pretutindeni, organ cu caracter consultativ, care reuneşte reprezentanţii legitimi ai românilor de pretutindeni. Consiliul Românilor de Pretutindeni se alege conform Statutului și Regulamentului Consiliului Românilor de Pretutindeni și prin votul pe liste de candidați”, a precizat deputatul Constantin Codreanu.

”În această situație, dată fiind importanța deosebită a Congresului Românilor de Pretutindeni, ca for reprezentativ al comunităților românești de peste hotare, reiterăm îndemnul nostru către toți factorii interesați să trimită, până pe 15 august 2017, observațiile, comentariile și sugestiile lor pe marginea Metodologiei privind organizarea alegerii delegaților la Congresul Românilor de Pretutindeni, pe adresa electronică cromanii@cdep.ro”, a menționat președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării.

Lasă tu primul comentariu!

Vă rugăm să verificați e-mailul Dvs. pentru un link prin care vă puteți activa contul!