Constantin Codreanu: ”Salut disponibilitatea Guvernului României de a susţine restaurarea clădirii Sfatului Țării şi îndemn Guvernul de la Chişinău să întreprindă demersuri oficiale în acest scop”

Președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, deputatul Constantin Codreanu, a primit asigurări oficiale din partea domnului Teodor-Viorel Meleşcanu, ministru al Afacerilor Externe şi a doamnei Natalia-Elena Intotero, ministru pentru Românii de Pretutindeni, privind disponibilitatea susţinerii restaurării clădirii Sfatului Țării din Chişinău, monument istoric de importanţă naţională aflat într-o stare avansată de degradare.

Constantin Codreanu Guvernul Romaniei Sfatul Tarii

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor-Viorel Meleşcanu, i-a prezentat deputatului Constantin Codreanu următorul răspuns: ”Domnule deputat, am primit cu interes scrisoarea dumneavoastră nr. 3495A, din 21 martie 2018, prin care detaliaţi starea de degradare în care se află, în prezent, clădirea Sfatului Țării din Chişinău şi solicitaţi detalii cu privire la posibilităţile de implicare a autorităţilor române în reabilitarea acestui monument istoric.

După cum vă este cunoscut, în ultimii ani, România a alocat fonduri semnificative, în special din bugetul MAE destinat oferirii de asistenţă pentru dezvoltare, pentru restaurarea unor clădiri fanion, obiective culturale importante, precum Muzeul Naţional de Artă al Moldovei şi Sala cu Orgă – care au fost finalizate. De asemenea, este în curs de finalizare construcţia Teatrului ”B. P. Haşdeu” din Cahul. Chiar şi unele proiecte aferente renovării Cetăţii Soroca au beneficiat de finanţare din România.

În prezent, partea română este concentrată, în principal, pe finalizarea cu succes a obiectivelor pentru care au fost deja angajate fonduri.

În contextul dialogului bilateral permanent, partea română a exprimat deschidere pentru analizarea unor eventuale noi proiecte pentru care Executivul de la Chişinău ar necesita asistenţă financiară.

După cum s-a reafirmat la cel mai înalt nivel, la 27 martie 2018, cu prilejul şedinţei solemne a Parlamentului României dedicată aniversării Centenarului Unirii Basarabiei cu România, întreaga clasă politică de la Bucureşti este ferm angajată în continuarea susţinerii ferme a reformării şi modernizării Republicii Moldova, inclusiv din perspectiva racordării la comunitatea europeană”.

Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, i-a prezentat deputatului Constantin Codreanu, un răspuns în care spune, între altele: ”stimate domnule Preşedinte al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, referitor la solicitarea dumneavoastră privind situaţia imobilului în care, în anul 1918, a funcţionat Sfatul Țării de la Chişinău, vă comunicăm următoarele:

Ministerul pentru Românii de Pretudindeni (MRP) acordă sprijin proiectelor vizând restaurarea şi conservarea monumentelor istorice din afara hotarelor ţării, în baza Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, a Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate (republicată), precum şi a Ghidului Beneficiarului 2018.

Realizarea unui proiect sau a unei acţiuni proprii având ca obiect lucrări de restaurare şi conservare a unei clădiri-monument istorice aflate în afara graniţelor presupune existenţa unei solicitări din partea comunităţii româneşti din acea ţară, deţinerea de către partenerul MRP a dreptului de proprietate sau a dreptului de folosinţă asupra imobilului pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, respectarea legislaţiei specifice din statul pe teritoriul căruia se află monumentul în cauză, respectarea normelor şi principiilor dreptului internaţional.

Până în acest moment, MRP nu a primit nicio solicitare de sprijinire a lucrărilor de restaurare şi conservare a clădirii din strada Alexei Mateevici nr. 111, din municipiul Chişinău (Republica Moldova), în care, în anul 1918, a funcţionat Sfatul Țării”.

Deputatul Constantin Codreanu a ţinut să precizeze: ”Salut disponibilitatea Guvernului României de a susţine restaurarea clădirii Sfatului Țării şi îndemn Guvernul de la Chişinău să întreprindă toate demersurile oficiale necesare în acest scop. Clădirea în care Sfatul Țării a votat Actul istoric al Unirii Basarabiei cu România are statut oficial de monument de arhitectură şi istorie de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură al municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe a Moldovei.

În prezent, clădirea Sfatului Țării se află într-o stare avansată de delăsare şi degradare, în pofida faptului că autorităţile Republicii Moldova îi recunosc formal statutul de monument de arhitectură şi istorie de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor alcătuit de Academia de Ştiinţe a Moldovei”.

Lasă tu primul comentariu!

Vă rugăm să verificați e-mailul Dvs. pentru un link prin care vă puteți activa contul!