Coronavirus. 4 inițiative legislative importante în cazul cărora am votat „pentru”

În ultimele săptămâni, am criticat Președinția și Guvernul pentru lipsa unor măsuri ferme cu privire la criza epidemiologică prin câte trec românii din țară și din Diaspora.

Pe lângă critici, de fiecare dată, am venit și cu un set de soluții. Mă bucur că măcar o parte dintre ele au fost preluate, chiar dacă toate cu o întârziere nepermisă, ceea ce a demonstrat frica și preocuparea celor din Guvern pentru procentele electorale mai mult decât pentru sănătatea și siguranța românilor.

Astăzi, în Parlament, am dat curs solicitărilor numeroase venite din partea cetățenilor care au solicitat măsuri clare de protecție socială și sprijin din partea statului, fie că vorbim de angajați, fie că vorbim de angajatori. Sunt soluții pe care le-am dezbătut în comentarii inclusiv pe această pagină de Facebook.

Vă prezint mai jos un rezumat al celor 4 inițiative legislative pe care le-am adoptat, astăzi, în premieră pentru viața parlamentară din România, cu vot exprimat prin telefon în timpul ședinței care era transmisă în regim de live streaming pe site-ul Camerei Deputaților. De săptămâna viitoare, trecem la tablete și vot electronic, ceea ce ne va permite să fim mult mai eficienți.

Puțin probabil să aveți răbdarea să citiți tot 🤓, dar sunt împăcat că respect principiul transparenței în activitatea parlamentară.

*****

1. Proiect de Lege pentru modificarea Anexei a II-a a Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 600/2019)

În prezent, vorbim despre cadrele medicale mai mult decât oricând. Nu ezităm să spunem clar ceea ce reprezintă pentru noi, mai ales acum - eroi.

Din momentul în care am făcut pasul spre politică, una dintre tezele pe care le susțin public în mod constant și consecvent, inclusiv de la tribuna Camerei Deputaților, este că într-un stat care se respectă, doctorii și profesorii trebuie să fie cei mai bine plătiți cetățeni. Ei sunt cei care au grijă de prezentul și viitorul generațiilor care modelează, la rândul lor, viitorul țării.

Este regretabil că a trebuit să vină coronavirusul peste noi ca să înțelegem importanța cadrelor medicale și să ne aducem aminte că unele categorii sunt extrem de prost plătite. Astăzi, am reparat parțial această nedreptate pentru următoarele categorii profesionale:

• farmacist
• biolog
• biochimist
• chimist
• fizician
• psiholog

Dacă se găsesc voci care să spună că nu avem fonduri pentru asigurarea majorării de la 1 Iulie a salariilor categoriilor profesionale enumerate mai sus, le aduc aminte că avem o sursă care ne stă oricând la dispoziție - pensiile speciale.

*****

2. Proiect de Lege pentru acordarea unor facilități fiscale contribuabililor persoane fizice și juridice (PL-x 130/2020)

Proiectul de lege are în vedere situația financiară gravă în care se află multe gospodarii din România din cauza coronavirus. Institutul Național de Statistică arată că lipsa resurselor financiare a determinat o mare parte a gospodăriilor (39,8% din totalul 43,7% din mediul urban și 36,3% din gospodariile din mediul rural) să nu poată plăti la timp pentru consumul utilităților.

Proiectul de lege are în vedere și deficitul de lichiditate cu care se confruntă companiile din sectoarele economice afectate, golurile de lichiditate, ponderea mare a cheltuielilor cu contribuțiile sociale în total cheltuieli, mai ales la nivelul IMM. Astfel, se impune stimularea companiilor să păstreze cât mai multe locuri de muncă în această perioadă economică dificilă pentru a putea diminua impactul negativ asupra ocupării, la nivel economic și social.

În acest context, propunerea legislativă urmărește acordarea unor facilitați angajatorilor și angajaților pentru susținerea sectoarelor economice puternic afectate de reducerea activității ca urmare a implementării măsurilor amintite anterior.

Astfel, propunerea legislativă urmărește acordarea, la cerere, contribuabililor a unor facilități care constau în amânarea, în anumite condiții, a plății contribuabililor de asigurări sociale de stat și a contribuției asiguratorie pentru muncă aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor.

De asemenea, pentru a veni în sprijinul contribuabililor, în această perioadă, se propune și amânarea plății serviciilor de utilități pentru o perioadă de 3 luni.

*****

3. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială (PL-x 131/2020)

Măsurile propuse se adresează unui grup țintă format din persoanele cele mai afectate de consecințele imediate ale COVID-19, persoane care și-au pierdut deja locul de muncă sau care sunt supuse riscului de a și-l pierde.

Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului în diferite situații, reglementate de Codul muncii la art. 52. Având în vedere situația existentă în această perioadă și recomandările autorităților de a limita răspândirea virusului pandemiei, precum și decretarea stării de urgență potrivit art. 93 alin. (1) din Constutuția României, republicată l, mulți angajatori au constatat că nu au text legal care să le permită reducerea activității pentru această perioadă astfel încât angajații lor să fie protejați.

Prezenta inițiativă vine să completeze Codul muncii în sensul că pe durata suspendării temporare a activității și/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau stării de urgență potrivit art. 93 alin. (1) din Constituția României, salariații afectați de activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfășoară activitate și/sau au contractul individual de muncă/raportul de serviciu suspendat, să beneficieze de o indemnizație, în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, pe toată durata menținerii stării de asediu sau a stării de urgență, după caz.

Inițiativa legislativă se adresează și șomerilor care beneficiază deja de indemnizație de șomaj, perioada de acordare prelungindu-se cu 3 luni de la data până la care a fost stabilit dreptul respectiv.

Pe durata întreruperii temporare a activității angajatorului prevăzută la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, angajatorul și salariații, precum și salariații care beneficiază de indemnizația de minim 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, sunt scutiți de la plata contribuțiilor de asigurări sociale datorate, fără a fi afectată calitatea de asigurat a acestora.

De asemenea, sumele reprezentând indemnizațiile de care beneficiază salariații în condițiile prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt incluse în veniturile salariale și nu sunt impozabile, pentru o perioadă de cel mult 3 luni în anul 2020.

Sprijinul care se acordă angajatorilor prin măsurile propuse va preveni creșterea numărului de șomeri și va contribui la o protecție socială necesară pentru angajați, angajatori și familiile acestora din sectoarele economice a căror activitate este afectată pe perioada stării de urgență.

*****

4. Proiect de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor (PL-x 132/2020)

Această inițiativă legislativă este una firească în contextul crizei coronavirusului și o vedem aplicată sub diverse forme în majoritatea țărilor afectate de COVID-19. Face parte dinte-un pachet minim de protecție socială pe care avem obligația să îl oferim românilor.

Principalele prevederi sunt:

• La cererea debitorului, obligaţia de plată a ratelor scadente, dobânzilor şi comisioanelor aferente împrumuturilor acordate debitorilor de către creditori, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, intră sub incidenţa moratoriului şi se suspendă, până la 31.12.2020, prin prelungirea corespunzătoare a maturităţii creditului, fără costuri suplimentare;

• Orice proceduri de executare silită, inclusiv urmărirea silită a bunurilor mobile, urmărirea silită imobiliară sau popririle de orice fel, începute până la data intrării în vigoare a prezentei legi, intră sub incidența moratoriului și se suspendă până la 31 decembrie 2020;

• Pentru a beneficia de suspendare, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, în forma unui document imprimat pe suport de hâartie sau prin poștă electronică;

• Sunt eligibili și debitorii care se aflî în procedură de executare silită, în procedura de dare în plată, de reorganizare judiciară sau în orice alte proceduri judiciare sau extrajudiciare care tind la suspendarea efectelor contractelor de credit;

• Legea se aplică persoanelor fizice, persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, asociațiilor, fundațiilor și profesiilor liberale;

• Prezenta lege este aplicabilă și în cazul operațiunilor de leasing reglementate de Ordonanța Guvernului nr. 51/1997.

*****

Este suficient? Cu siguranță, nu. Sunt multe alte măsuri necesare pe care trebuie să le implementăm în viitorul imediat în condițiile în care suntem toți conștienți că după criza epidemiologică (nimeni nu știe când se va încheia), vine una economică.

Avem nevoie de fermitate în acțiuni și de un Guvern care să fie preocupat de sănătate și siguranța cetățenilor români, nu să stea cu gândul la cât pierde ca procente înaintea viitoarelor alegeri locale și parlamentare.

Totul va fi bine! Doamne, ajută! Hai, România!

Lasă tu primul comentariu!

Vă rugăm să verificați e-mailul Dvs. pentru un link prin care vă puteți activa contul!