VIDEO: Ministerul Justiției face public proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991

Urmare a multiplelor demersuri și solicitări pe care le-am făcut în ultimele luni, dintre care ultima formulată de la tribuna Camerei Deputaților luni, 29 mai 2017, Ministerul Justiției a binevoit să facă public proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991.

Aceste demersuri și solicitări au fost motivate de faptul că, din cauza unor lacune legislative și a interpretărilor contradictorii din partea unor funcționari, zeci de mii de tineri cetățeni români, copii ai părinților care și-au redobândit cetățenia română, s-au pomenit în situația de a nu li se mai recunoaște calitatea de cetățean român, fiind nevoiți fie să dea statul român în judecată, fie invitați să reia procedurile de redobândire a cetățeniei române.

Astfel, Ministerul Justiției propune, între altele, următoarele amendamente la Legea nr. 21/1991: ”Art. II – (1) Sunt cetăţeni români de la data dobândirii sau redobândirii cetăţeniei române de către ambii părinți sau, după caz, unul dintre părinți, persoanele care au obținut până la data intrării în vigoare a prezentei legi înscrierea ori transcrierea în condițiile art. 9 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine în registrele de stare civilă româneşti, în temeiul dobândirii sau redobândirii cetăţeniei române de către ambii părinți sau, după caz, unul dintre părinți. (2) Cererile de înscriere sau transcriere în registrele de stare civilă româneşti, în condițiile art. 9 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine, în temeiul dobândirii sau redobândirii cetăţeniei române de către ambii părinți sau, după caz, unul dintre părinți, aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei legi, se soluționează ținându-se seama de dispozițiile alin. (1)”.

Proiectul prevede, de asemenea, că: ”(7) În situaţia în care copiii minori dobândesc cetăţenia română odată cu părinţii sau cu unul dintre ei, acestora li se va elibera certificat de cetăţenie distinct şi nu depun jurământul. Certificatul de cetăţenie face dovada cetățeniei române”. Salutăm aceste modificări propuse de Ministerul Justiției. Ele reprezintă o soluție de etapă, însă nu rezolvă de principiu chestiunea cetățeniei române pentru o categorie largă de persoane care s-au născut cetățeni români și au trăit sub ocupație sovietică, precum și urmașii lor. Potrivit legilor române în vigoare, aceste persoane nu și-au pierdut niciodată calitatea de cetățean român, întrucât, pe de o parte, cetățenia română nu le-a fost retrasă niciodată de către statul român, iar pe de altă pare, ei nu au renunțat niciodată la cetățenia română.

Totodată, modificările propuse nu prevăd simplificarea procedurilor de dobândire a cetățeniei române în cazul persoanelor care aparțin filonului cultural și lingvistic românesc, indiferent de originea lor etnică. În opinia noastră, Legea cetățeniei române este euroconformă, dar lacunară, spre deosebire de legislația în materie a majorității absolute a statelor membre UE.

Altfel spus, avem o lege euroconformă, dar deficitară, întrucât ea nu acoperă suficient interesul național legitim și principiul constituțional al dreptății. Pentru eliminarea carențelor și viciilor conceptuale de care suferă Legea cetățeniei române vor fi necesare noi completări și modificări, altele decât cele propuse de Ministerul Justiției. Considerăm că amendamentele propuse de către Ministerul Justiție trebuie să intre cât mai repede posibil în procedură legislativă și să fie adoptate în regim de urgență, sens în care cerem Guvernului României să transmită proiectul de lege în Parlament, până la sfârșitul săptămânii curente.

Solicităm, de asemenea, Consiliului Legislativ avizarea proiectului de lege în regim de maximă urgență. Fac apel către toți colegii parlamentari, indiferent de apartenența politică, fie că sunt din opoziție sau din majoritate, să susțină solidar acest proiect așteptat de zeci de mii de tineri cetățeni români ajunși, fără voia lor, ”non-cetățeni”. Chestiunea cetățeniei române este și trebuie să rămână una a consensului național, cât mai departe de competiția politică partizană.

Lasă tu primul comentariu!

Vă rugăm să verificați e-mailul Dvs. pentru un link prin care vă puteți activa contul!