Modificarea Legii cetățeniei române trebuie să întrunească un larg consens parlamentar

Miercuri, 17 mai 2017, președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, deputatul Constantin Codreanu, a organizat la Chișinău, în Sala cu cămin a Uniunii Scriitorilor din Moldova, primul Atelier legislativ cu genericul ”Legea cetățeniei române, necesități de ajustare”. Atelierul legislativ a fost conceput ca un laborator de idei orientate spre societatea românească din țară și de peste hotare.

Constantin Codreanu Atelier legislativ cetatenie romana

În cadrul acestei dezbateri tehnice punctuale pe marginea unui avan-proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991 au participat juriști, avocați, profesori universitari, reprezentanți ai mediului asociativ și foști parlamentari preocupați de ameliorarea cadrului legislativ românesc în materie de cetățenie. Printre aceștia a fost și profesorul universitar dr. Alexandru Arseni, deputat în primul legislativ al Republicii Moldova, născut în Kazahstan, într-o familie de români deportați, autor al Legii cetățeniei Republicii Moldova.

Atelier legislativ Constantin Codreanu

„Dorim să întocmim un proiect legislativ atotcuprinzător și euroconform care să deblocheze situația în care se află zeci de mii de cetățeni români, lipsiți arbitrar și abuziv de dreptul de a-și exercita efectiv cetățenia, un proiect în beneficiul românilor de pretutindeni în general. Astfel, propunem stabilirea prin lege a recunoașterii și redobândirii, ca forme de obținere a cetățeniei române, arătăm mecanismele de implementare pentru fiecare dintre aceste forme, propunem exceptarea de la termenele prevăzute de lege pentru șederea în țară în cazul cetățenilor de naționalitate română sau a celor aparținând filonului cultural românesc, indiferent de originea lor etnică, a căror limbă maternă este româna sau unul dintre dialectele istorice ale limbii române comune. Proiectul care va rezulta trebuie să întrunească un larg consens parlamentar. Chestiunea cetățeniei române este una de importanță capitală și transcende interesele de grup sau de partid”, a punctat deputatul Constantin Codreanu.

Atelier legislativ Constantin Codreanu Chisinau

”De asemenea, propunem dublarea numărului de membri ai Comisiei pentru cetățenie din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie. În cazul particular al românilor de la răsărit de Prut, propunem să fie recunoscuți ca cetățeni români, sub rezerva că nu au exprimat o voință contrară, prin cerere scrisă de renunțare expresă la calitatea de cetățean român persoanele care, până la 28 iunie 1940, au locuit pe teritoriul statului român și au deținut cetățenia română, precum și urmașii lor, indiferent de grad și personale deportate sau refugiate, începând cu 28 iunie 1940, din Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herța și urmașii lor, întrucât considerăm că aceste persoane nu au pierdut niciodată cetățenia română, au deținut-o latent și pot fi reintegrați în ea, la cerere, fără alte condiționări de fond. Aceste propuneri se sprijină pe faptul că instituția cetățeniei române trebuie să fie corelată cu principiul continuității statului român”, a mai precizat președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării.

Atelier legislativ Constantin Codreanu Chisinau mai 2017

Dezbaterea pe marginea avanproiectului de lege și a textului legii în vigoare au durat mai bine de trei ore, fiind plină de substanță și oferind soluții concrete de completare a multiplelor carențe sau de surmontare a incoerențelor și coliziunilor conceptuale cuprinse de actualul cadru legislativ în materie de cetățenie.

Atelier legislativ Codreanu Constantin Chisinau

Participanții la Atelierul legislativ au invocat, prin analogie, bunele practici și legislațiile euroconforme ale altor state membre ale Uniunii Europene, propunând preluarea celor mai reușite modele legislative care răspund atât intereselor legitime ale statului de a se consolida demografic și de a-și proteja cetățenii în țară și peste hotare, cât și intereselor cetățenilor. Dezbaterea a vizat și domeniul transcrierii actelor de identitate, corupția și birocrația din domeniu, bogata jurisprudență a instanțelor române privind recunoașterea calității de cetățean român pentru românii din teritoriile României ocupate de fosta URSS.

Constantin Codrenau Cetatenia Romana

Totodată, participanții la Atelierul legislativ au propus lansarea unui Memorandum cu privire la cetățenia românilor de la răsărit de Prut. Participanții la Atelierul legislativ au convenit să se reunească la Chișinău, într-o nouă sesiune, la 10 iunie anul curent, când un proiect unic de lege pentru modificarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991 va fi definitivat.

Lasă tu primul comentariu!

Vă rugăm să verificați e-mailul Dvs. pentru un link prin care vă puteți activa contul!