O nouă ședință online a Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării

O nouă ședință online a Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării.

Pe ordinea de zi - dezbatere asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 (PLx 151/2020). Inițiator: Guvernul – Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării din Camera Deputaților și Comisia pentru comunitățile de români din afara țării din Senat - sesizate în avizare, în procedură de urgență.

Mâine, de la 10:00, ședință în plen a Camerei Deputaților. Avem un Parlament funcțional oricât ar încerca unii să spună altceva.

*****
⠀⠀
Ordinea de zi pentru şedinţa Camerei Deputaţilor, 29 aprilie 2020:

1. Proiect de Lege privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență (PL-x 134/2020).

2. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.731 din 6 noiembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.59 din 29 ianuarie 2020 (PL-x 10/2019/2020).

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea gărzilor forestiere (PL-x 81/2020).

4. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 135/2020).

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială (PL-x 141/2020).

6. Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea apelor nr.107/1996 (PL-x 150/2020).

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 589/2019).

8. Proiect de Lege pentru completarea art.135 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 202/2019).

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ.

10. Proiect de Lege privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară CIuj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al judeţului Cluj (PL-x 145/2020).

11. Proiect de Lege pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2020 privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) şi aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 88/2020).

13. Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii „Spitale pentru România” (Pl-x 260/2019). Un proiect inițiat de parlamentarii Partidului Mișcarea Populară care prevede executarea obiectivului de investiții “Spitale pentru România” cu următoarele componente: București, Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Târgu Mureș, Timișoara.

Lasă tu primul comentariu!

Vă rugăm să verificați e-mailul Dvs. pentru un link prin care vă puteți activa contul!