Asistenţa şi colaborarea dintre România şi R. Moldova în domeniul turismului în etapa post-coronavirus 🇷🇴🇲🇩

Deputatul Constantin Codreanu, președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, i-a adresat ministrului Economiei, Energiei și Mediului de afaceri, Virgil-Daniel Popescu, o întrebare parlamentară în care solicită informații cu privire la asistența și colaborarea dintre România şi Republica Moldova în domeniul turismului.

Constantin Codreanu Deputat Parlament

Deputat Constantin Codreanu: "Peste tot în lume, turismul cunoaște anul acesta un declin cauzat de contextul epidemiologic. Prin urmare, colaborarea dintre cele două maluri ale Prutului în acest domeniu devine imperios necesară mai ales acum, într-un prezent în care trebuie să elaborăm planuri pentru un viitor în care coronavirusul va deveni o amintire urâtă. A venit timpul ca de la intenții și planuri să trecem la fapte concrete. Aștept cu interes răspunsuri din partea Guvernului României pentru a ști clar care sunt următoarele etape pe care trebuie să le parcurgem împreună".

*****

Textul întrebării parlamentare:

Stimate domnule Ministru,

Recunoscând importanţa colaborării între Republica Moldova şi România, în domeniul turismului în condiţii reciproc avantajoase, ţinând să contribuie la perfecţionarea continuă a serviciilor turistice, atât Republica Moldova cât şi România s-au angajat să dezvolte şi să adâncească acest sprijin, prin semnarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind colaborarea în domeniul turismului, la Bucureşti, pe 16 noiembrie 2005.

Dat fiind faptul că autorităţile ambelor state s-au arătat interesate de colaborare, prin asigurarea realizării mai multor proiecte şi semnarea diferitelor acorduri, precum Planul de acţiuni privind implementarea înţelegerilor convenite în cadrul Sesiunii a VII-a a Comisiei interguvernamentale moldo-române de colaborare economică (Chişinău, 3 octombrie 2013), care prevede că ”vor fi organizate întâlniri ale reprezentanţilor celor două autorităţi naţionale de turism din România și respectiv Republica Moldova, atât la nivelul conducerii acestora, cât şi la cel al experţilor, în vederea găsirii celor mai eficiente căi de dezvoltare în continuare a colaborării în domeniul turismului şi vor dezbate subiecte cum ar fi:

 • formarea de pachete turistice comune;
 • organizarea de întâlniri între asociaţiile naţionale ale agenţiilor de turism din cele două ţări;
 • examinarea posibilităţii de organizare a unor stagii de pregătire în România pentru specialişti din Republica Moldova, în scopul familiarizării cu bunele practici din domeniul turismului internaţional;
 • transmiterea din experienţa României către instituţia abilitată din Republica Moldova privind crearea şi utilizarea brandului turistic;
 • transmiterea de către partea română a informaţiilor privind realizarea cadrului normativ (delimitarea dintre agenţiile de turism şi tour-operatori, garanţii financiare pentru firmele tour-operatoare şi agenţiile de turism, nomenclatorul funcţiilor în domeniul turismului, metodologia de evaluare a patrimoniului turistic şi zonarea turistică, certificarea serviciilor turistice, proiectarea, confecţionarea, instalarea indicatoarelor de orientare şi informare în vederea semnalizării monumentelor istorice)”.

În cadrul celei de a X-a Sesiuni a Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economică între Republica Moldova şi România, care a avut loc la Bucureşti, la 12 octombrie 2017, părțile au analizat stadiul acțiunilor din Planul de acţiuni și au convenit măsuri pentru implementarea acestora.

Părțile au propus colaborarea în domeniul turismului pentru următoarele:

 • promovarea dezvoltării diverselor tipuri de turism acceptate de practica internațională urmărind consolidarea dezvoltării unui sector al turismului competitiv și durabil, ca factor generator de creștere și emancipare economică și de ocupare a forței de muncă,
 • se va acorda o atenție deosebită cooperării în realizarea de proiecte de investiții de interes comun în domeniul turismului, vor face schimb de informații privind investițiile și facilitățile în acest domeniu și vor colabora pentru realizarea acestora, inclusiv pentru dezvoltarea unor proiecte care pot beneficia de susținerea financiară a Uniunii Europene,
 • se va colabora pentru promovarea potențialului turistic, organizarea și participarea la expoziții specializate, precum și alte evenimente de promovare a destinațiilor turistice ale ambelor state,
 • vor încuraja elaborarea de materiale de promovare și informare turistică și organizarea de vizite de documentare pentru ziariști, reporteri radio și TV, precum și pentru experți în domeniu,
 • demararea unui parteneriat în diverse proiecte privind pregătirea personalului din industria turismului și ospitalității şi a unor schimburi de experienţă privind managementul destinaţiilor şi branding-ul localităţilor;
 • vor contribui la schimbul de experiență în domeniul pregătirii profesionale a personalului din industriile turistice ale statelor lor și vor încuraja schimburile de cursanți și specialiști în acest domeniu,
 • vor sprijini colaborarea între asociațiile profesionale din domeniul turismului între cele două state.

Ţinând cont de cele menţionate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteţi:

 1. Care sunt măsurile întreprinse pentru realizarea acţiunilor propuse în cadrul Planului de acţiuni, atât de Statul român, cât şi de Republica Moldova?
 2. În ce măsură Statul român oferă posibilitatea de pregătire şi perfecţionare a personalului de conducere şi specialiştilor autorităţilor abilitate în domeniul turismului, precum şi a angajaţilor hotelurilor, restaurantelor şi altor categorii de specialişti ce prestează servicii turistice?
 3. În ce perioadă se preconizează deschiderea birourilor de informare turistică în Republica Moldova şi, respectiv, România?
 4. În ce măsură este promovat potenţialul turistic al ambelor state?
 5. Ce proiecte de interes comun în domeniul turismului, care pot beneficia de susţinerea financiară a Uniunii Europene, urmează să fie realizate?
 6. Care este numărul turiştilor din Republica Moldova care au vizitat România în 2019? Este numărul acestora în creştere faţă de anii precedenţi?
 7. La ce etapă se află implementarea traseelor turistice: ”Ruta Vinului”, ”Ruta Cetăților” și ”Ruta Mănăstirilor”, ”Ștefan cel Mare și Sfânt”?
 8. Când va fi încheiat un nou acord de colaborare în domeniul turismului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României?
 9. Care este ajutorul financiar acordat până în prezent Republicii Moldova de către România în domeniul turismului?

Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite.

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării.
În atenţia: Deputat Constantin Codreanu, Preşedinte al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării.

Lasă tu primul comentariu!

Vă rugăm să verificați e-mailul Dvs. pentru un link prin care vă puteți activa contul!