Sprijin financiar pentru românii blocați în alte state și pentru repatrierea acestora

Astăzi, Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a dezbătut și a avizat pozitiv cu unanimitate de voturi Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2020 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, PL-x 279/2020.

Constantin Codreanu proiect de lege

Proiectul de lege vizează asigurarea decontării din bugetul Ministerului Afacerilor Externe şi a cheltuielilor aferente acordării protecţiei consulare cetăţenilor români care nu pot părăsi teritoriul altor state ca efect al măsurilor de restricţionare a circulaţiei impuse în contextul unei epidemii/pandemii, inclusiv al pandemiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2, şi care nu deţin mijloace de subzistenţă, precum și decontarea cheltuielilor de transport al acestora spre România.

În contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, principala modalitate de acordare a protecției consulare a reprezentat-o repatrierea cetățenilor români sau facilitarea transportului către România. Urmare a măsurilor luate de majoritatea statelor de restrângere a circulației persoanelor sau de anulare a conexiunilor aeriene, posibilitățile de repatriere s-au diminuat, fiind necesară identificarea unor soluții legale privind asigurarea cazării cu titlu provizoriu și a utilităților de primă necesitate (alimente, haine, medicamente etc.) pentru cetățenii români blocați pe teritoriile acestora și ale căror mijloace de subzistență s-au epuizat sau se apropie de epuizare.

Legea 62/2019 privind activitatea consulară reglementează situațiile în care se acordă protecție consulară și acțiunile care pot fi întreprinse de către diplomații români cu atribuții consulare pentru acordarea protecției consulare. În schimb, OUG nr. 11/2020, cu completările ulterioare, reglementează posibilitatea ca decontării din bugetul MAE a cheltuielilor aferente numai pentru carantina cetățenilor români aflați pe teritoriul altor state și acoperirea transportului acestora din statele afectate pe teritoriul național.

Cu toate acestea, situația actuală a cetățenilor români blocați pe teritoriul altor state ca efect al restricționării circulației persoanelor în contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV-2 reprezintă o situație aparte, care nu este reglementată întocmai prin normele amintite.

Astfel, având în vedere aspectele enunțate, situația descrisă impune o intervenție normativă uniformă, în regim de urgență, care să instituie norme clare referitoare la asigurarea finanțării acțiunilor de gestionare a crizelor consulare, pentru acordarea protecției consulare cetățenilor români în contextul unei epidemii/pandemii, inclusiv în perioada imediat următoare.

Deputat Constantin Codreanu: "Este un demers despre care am vorbit din momentul instituirii Stării de urgență atât în România cât și în alte state-membre ale Uniunii Europene în care avem comunități mari de cetățeni români. Am informat Ministerul Afacerilor Externe și reprezentanțele diplomatice ale României în mod constant despre cazurile dramatice care îmi erau semnalate cu privire la cetățenii români rămași. Dacă în cazul unora, nu era necesară intervenția imediată a autorităților statului român, în cazul celor cărora li s-au desfăcut contractele de muncă și au rămas inclusiv fără un loc de trai sau chiar fără fără resurse financiare necesare pentru procurarea alimentelor intervenția trebuia să se producă imediat.

Le mulțumesc frumos colegilor de la celelalte partide care au înțeles miza acestei inițiative legislative și au votat "pentru". Sper să avem un vot similar și la dezbaterile din plenul Camerei Deputaților și plenul Senatului, un vot care sper să fie dat cu celeritate".

*****

Ordonanța de urgență nr. 46/2020 pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei

Având în vedere faptul că gestionarea crizelor consulare este una dintre atribuțiile principale ale Ministerului Afacerilor Externe, care necesită asigurarea finanțării,

pornind de la măsurile impuse de o serie de state în ceea ce privește restricționarea circulației persoanelor în contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, precum și de la efectul acestor măsuri asupra cetățenilor români blocați pe teritoriul acestora,

luând în considerare atribuțiile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare de acordare a protecției consulare cetățenilor români în situații de criză consulară,

având în vedere necesitatea unei reglementări uniforme care să instituie norme clare referitoare la asigurarea finanțării acțiunilor de gestionare a crizelor consulare, pentru acordarea protecției consulare cetățenilor români în contextul unei epidemii/pandemii, inclusiv în perioada imediat următoare, în condițiile în care Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, reglementează posibilitatea decontării din bugetul Ministerului Afacerilor Externe a cheltuielilor aferente pentru cetățenii români aflați pe teritoriul altor state numai în ceea ce privește carantina și acoperirea transportului acestora din statele afectate pe teritoriul național,

apreciind că reglementarea acestei situații este posibilă doar pe calea unei intervenții normative urgente,

deoarece toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență, extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. -

La articolul 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 11 februarie 2020, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"(31) Cheltuielile aferente acordării protecției consulare potrivit prevederilor Legii nr. 62/2019 privind activitatea consulară cetățenilor români care nu pot părăsi teritoriul altor state ca efect al măsurilor de restricționare a circulației adoptate în contextul unei epidemii/pandemii, inclusiv al pandemiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2, și care nu dețin mijloace de subzistență, se decontează din bugetul Ministerului Afacerilor Externe."

Lasă tu primul comentariu!

Vă rugăm să verificați e-mailul Dvs. pentru un link prin care vă puteți activa contul!