Statul român va restaura cimitirul militar de la Mana (Orhei) şi mormintele celor patru eroi români din Baimaclia (Căuşeni)

Președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, deputatul Constantin Codreanu, continuă demersurile privind reabilitarea mormintelor eroilor români căzuţi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi anunţă restaurarea cimitirului românesc de la Mana (Orhei, Republica Moldova), prezentând, totodată, situaţia rămăşiţelor pământeşti a patru eroi români căzuţi în Baimaclia (Căuşeni, Republica Moldova).

Constantin Codreanu Cimitirul Militar

Constantin Codreanu la Ceremonia de comemorare a eroilor români înhumați în Cimitirul de onoare de la Țiganca - 25 mai 2017 

 

Ministerul Apărării Naţionale de la București arată, într-un răspuns la întrebarea parlamentară formulată de deputatul Constantin Codreanu privind starea cimitirelor româneşti din Republica Moldova şi a mormintelor eroilor români, că a fost fundamentat proiectul de restaurare a Cimitirului de onoare românesc de la Mana, raionul Orhei. Această necropolă de război adăposteşte mormintele a 16 eroi români. Suma necesară implementării proiectului, respectiv 125.000 lei cu TVA, a fost solicitată prin bugetul de stat aferent anului 2019.

În ceea ce priveşte stagnarea lucrărilor restaurării Cimitirului de onoare românesc de la Nemţeni, raionul Hânceşti, Ministerul informează că acestea nu s-au finalizat anul trecut din motive independente de instituţiile statului român, iar misiunea planificată cu prilejul inaugurării acestei necropole nu a mai avut loc. Drept urmare, nu s-a realizat nici activitatea de documentare la cimitirul civil ortodox din satul Baimaclia (judeţul Tighina, astăzi raionul Căuşeni).

Cimitirul de onoare de la Tiganca

Ceremonia de comemorare a eroilor români înhumați în Cimitirul de onoare de la Țiganca - 25 mai 2017 

Preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a adus în atenţia publică şi a ministerului Apărării, că în cimitirul ortodox din Baimaclia au fost identificaţi patru militari români: Sublocotenent în rezervă Nicolae MIIMLACHE, Regimentul 67 Infanterie, decedat la 20.07.1941; Sergent Alexandru TURCU, Regimentul 67 Infanterie, decedat la 19.07.1941; Sergent Andrei MACINEREANU, Regimentul 67 Infanterie, decedat la 1907194]; Soldat Alexandru NISIPEANU, Regimentul 67 Infanterie, decedat la 19.07.1941. Deputatul a primit asigurări că, anul acesta, Ministerul va întreprinde toate măsurile necesare reabilitării mormintelor celor patru eroi.

„Instituţia noastră îşi propune derularea, anul acesta, a etapelor prevăzute în legislaţia naţională incidentă domeniului în ceea ce priveşte restaurarea mormintelor eroilor români înhumaţi în cimitirul civil ortodox din satul Baimaclia. Cu prilejul primei misiuni ce va fi organizată în Republica Moldova, în vederea realizării proiectului Cimitirului de onoare românesc de la Mana, raionul Orhei, specialiştii instituţiei vor întreprinde toate demersurile necesare fundamentării acestui proiect, respectiv: recunoaşterea în teren în vederea stabilirii categoriilor de lucrări necesare şi a costurilor implicate, precum şi relaţionarea cu autorităţile locale abilitate în vederea stabilirii avizelor necesare”, se arată în răspunsul Ministrului Apărării remis deputatului Constantin Codreanu.

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, instituţie subordonată Ministerului Apărării Naţionale a României, va continua activitatea de reconstrucţie a cimitirelor militare româneşti de pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind regimul juridic al mormintelor de război româneşti situate pe teritoriul Republicii Moldova, ratificat prin Legea nr. 57/2013. De altfel, documentele de planificare ale Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor prevăd o serie de activităţi ce au ca scop reabilitarea şi protejarea cimitirelor, monumentelor dedicate memoriei eroilor români şi de pe teritoriul altor state. Dintre cele aflate în derulare anul acesta, o importanţă semnificativă o au proiectele desfăşurate pe teritoriul Germaniei, Federaţiei Ruse, Poloniei şi Italiei.

Cimitirul de onoare de la Tiganca

Cimitirul de onoare de la Țiganca

„În afară de marea onoare pe care o avem în a-i cinsti pe înaintașii care au slujit neamul românesc prin sacrificiul suprem, avem obligația să protejăm mormintele şi operele comemorative de război ale eroilor români din întreaga lume. În calitate de român originar din Republica Moldova voi veghea cu atenţie asupra reabilitării mormintelor şi cimitirelor româneşti de pe teritoriul celui de-al doilea stat românesc. Eroii nu mor niciodată!”, a transmis deputatul Constantin Codreanu.

Lasă tu primul comentariu!

Vă rugăm să verificați e-mailul Dvs. pentru un link prin care vă puteți activa contul!