VIDEO: Vechimea în muncă a basarabenilor angajați în România este perfect valabilă și trebuie să producă efecte

Preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, deputatul Constantin Codreanu, a obţinut confirmarea oficială de la ministrul Muncii și Justiției Sociale că vechimea în muncă a prestațiilor din Republica Moldova, în cazul persoanelor care și-au redobândit cetățenia română, s-au stabilit legal în România și sunt active în câmpul muncii, este perfect legală.

Constantin Codreanu Ministerul Muncii Interpelare

Deputatul Constantin Codreanu a constatat o practică anormală și discriminatorie, care generează nemulţumire în rândul a mii de români din Republica Moldova care și-au redobândit cetățenia României şi muncesc în țara noastră. Angajatorii din România, fie autorități publice sau instituții private iau în calcul, în cazul acestor români, doar vechimea în muncă din ţară și nu consideră vechime în muncă prestațiile din Republica Moldova, chiar dacă aceştia au prezentat confirmări oficiale emise de autoritatea competentă din Republica Moldova (Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova).

În multe domenii de activitate vechimea în muncă și vechimea în meserie sau în specialitate este o condiție pentru angajarea în anumite funcții și se ia în calcul la stabilirea salariului și a sporurilor. Neluarea în calcul a acestora are consecințe defavorabile pentru românii din Republica Moldova.

În răspunsul Ministrului Muncii și Justiției Sociale, Marius-Constantin Budăi, la interpelarea parlamentară, se arată că perioadele de activitate desfășurate în Republica Moldova în baza unui contract de muncă constituie vechime în muncă, în funcție de care se calculează suportul de vechime și alte drepturi ce decurg din aceasta, precizând că în domeniul muncii și securității sociale România și Republica Moldova își recunosc reciproc toate actele, documentele sau certificatele de orice fel, așa cum au fost eliberate de autoritățile emitente, fiind scutite de cerința legalizării.

Ministerul Muncii și Justiției Sociale face trimitere la Acordul dintre România și Republica Moldova în domeniul securității sociale, semnat la București, la 27 aprilie 2010, intrat în vigoare la data de 1 septembrie 2011.

„Actualul cadru juridic bilateral al României cu Republica Moldova este suficient pentru considerarea ca vechime în muncă a prestațiilor din Republica Moldova în cazul persoanelor care și-au redobândit cetățenia română, s-au stabilit legal în România și sunt active în câmpul muncii din țara noastră”, a transmis Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.

Potrivit acestor precizări oficiale, toți basarabenii care și-au restabilit cetățenia română și sunt angajați în România trebuie tratați identic de către angajatori, luându-li-se în considerație, fără nicio discriminare, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate, precum și calculându-li-se sporurile salariale pentru vechime în muncă, asemenea celorlalți cetățeni români.

Un aspect care rămâne deocamdată neclarificat în cazul basarabenilor care prestează în România ca angajați restabiliți în cetățenia română este dacă vechimea lor în muncă din Republica Moldova este sau nu reflectată în REVISAL. Așa cum se cunoaște, din ianuarie 2011, prin HG nr. 500/2011, Cartea de Muncă care atestă vechimea angajaților, a fost înlocuită de REVISAL, care permite evidența strict electronică a muncii și în care angajatorii trebuie să-și înregistreze toți salariații. Acest aspect va trebui clarificat de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, care este obligat să intervină reparator.

„Fac apel către toți angajatorii din România să țină cont de poziția oficială a Ministerului Muncii și Justiției Sociale și să considere drept vechime în muncă prestațiile din Republica Moldova, calculându-le sporurile salariale aferente. De asemenea, fac apel către toți cetățenii români, aflați în situații de felul celor descrise mai sus, să ne sesizeze la Parlament dacă angajatorii din România refuză să le considere vechimea în muncă, iar în caz de persistență în refuz, să sesizeze, după caz, Oficiul Național pentru Combaterea Discriminării, Ministerul Muncii și Protecției Sociale sau instanțele de judecată.

Vechimea în muncă, în meserie și în specialitate a basarabenilor angajați în România este perfect valabilă și trebuie să producă efecte. Angajatorii care neglijează acest fapt, trebuie sancționați. România este țara tuturor românilor și nimeni nu trebuie discriminat pe criteriul provenienței sale din județele de răsărit ale României anexate în 1940 de către fosta Uniune Sovietică!”, a transmis deputatul Constantin Codreanu.

*****

Răspunsul prezentat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

Lasă tu primul comentariu!

Vă rugăm să verificați e-mailul Dvs. pentru un link prin care vă puteți activa contul!