VIDEO Obţinerea autorizaţiilor şi avizelor de securitate la incendiu

Președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, deputatul Constantin Codreanu, i-a adresa o interpelare parlamentară doamnei Carmen Daniela Dan, ministru al Afacerilor Interne.

Constantin Codreanu: "Obiectul interpelării este obţinerea autorizaţiilor şi avizelor de securitate la incendiu şi în interpelare se regăsesc 7 întrebări, pe care le voi citi, în funcţie de timpul disponibil.

Astfel, prima întrebare este următoarea:

Care a fost termenul mediu de răspuns la cererile depuse în anul 2017, la nivelul Bucureşti - Ilfov, în vederea obţinerii avizelor de securitate la incendiu, indiferent de răspunsul oferit, fie că vorbim despre aprobare sau respingere?

2. Care a fost termenul mediu de răspuns la cererile depuse în anul 2017, la nivelul Bucureşti - Ilfov, în vederea obţinerii autorizaţiilor de securitate la incendiu, iarăşi, indiferent de răspunsul oferit, aprobare sau respingere?

3. Care este numărul mediu de solicitări înregistrate, inclusiv reveniri depuse în anul 2017, la nivelul Bucureşti - Ilfov, pentru obţinerea de avize sau autorizaţii de securitate la incendiu?

4. Care este numărul de avize de securitate la incendiu emise în anul 2017, respectiv numărul de autorizaţii de securitate la incendiu, emise în anul precedent, la nivelul Bucureşti - Ilfov?

5. Care este numărul de inspectori, din structura de specialitate, la nivelul Bucureşti - Ilfov, ce au în responsabilitate emiterea avizelor sau autorizaţiilor de securitate la incendiu?

6. Care este numărul de inspectori care lucrează în structura de specialitate la nivelul ţării, responsabili pentru emiterea avizelor sau autorizaţiilor de securitate la incendiu?

7. Emiterea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu intră sau nu sub incidenţa O.U.G. nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, cu modificările şi completările ulterioare?

Vă rugăm să răspundeţi în scris şi oral.

Vă mulţumesc".

Lasă tu primul comentariu!

Vă rugăm să verificați e-mailul Dvs. pentru un link prin care vă puteți activa contul!