VIDEO Deputat Constantin Codreanu: ”Salut adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului care pune capăt dramei prin care au trecut zeci de mii de concetățeni ajunși fără voia sau vina lor «non-cetățeni» români”

Urmare a multiplelor demersuri oficiale făcute de către președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, deputatul Constantin Codreanu, Guvernul României a adoptat joi, 21 septembrie, o ordonanță de urgență (OUG) pentru modificarea și completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, care rezolvă problema zecilor de mii de tineri cetățeni români care au fost tratați abuziv drept ”non-cetățeni” de către reprezentanții unor autorități române.

Amintim că acest subiect a făcut obiectul mai multor declarații politice și interpelări parlamentare ale deputatului Constantin Codreanu. La 24 iulie 2017, acesta i-a adresat o scrisoare prim-ministrului României, Mihai Tudose, cerând adoptarea OUG, aceasta fiind calea cea mai scurtă de soluționare a chestiunii.În primele opt luni ale anului 2017, deputatul Constantin Codreanu a organizat mai multe ședințe ale Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, luând în dezbatere această problematică și a purtat discuții, atât la sediul Parlamentului, cât și la sediile mai multor autorități centrale ale statului român, cu șefii și reprezentanții Autorității Naționale pentru Cetățenie, Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, Direcției Generale Pașapoarte, Direcției pentru Evidența Pașapoartelor și Administrarea Bazelor de Date, ai altor factori implicați.OUG din 21 septembrie 2017 oferă o soluție demnă și corectă, pe care a cerut-o insistent deputatul Constantin Codreanu.

Între altele, OUG din 21 septembrie 2017 prevede:”Art. II – (1) Sunt cetăţeni români de la data dobândirii sau redobândirii cetăţeniei române de către ambii părinți sau, după caz, de către unul dintre părinți, persoanele pentru care nu s-a parcurs procedura privind dobândirea cetăţeniei române la autoritatea competentă potrivit legii, odată cu părinţii care au dobândit cetăţenia română sau, după caz, cu părintele care a dobândit cetățenia română, dar au obținut, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, înscrierea ori transcrierea în registrele de stare civilă române a certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine sau, după caz, înscrierea pe actele de stare civilă întocmite în registrele de stare civilă române a menţiunilor cu privire la dobândirea cetăţeniei române, în temeiul art. 9 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a dobândirii sau redobândirii cetăţeniei române de către ambii părinți sau, după caz, de către unul dintre părinți, fiind minori la data dobândirii sau redobândirii cetăţeniei române de către părinții lor sau, după caz, de către părintele lor. (2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile, cu respectarea condițiilor acolo prevăzute, și persoanelor: a) cărora, prin hotărâre judecătorească definitivă li s-au anulat, după caz, actele de stare civilă, menţiunile cu privire la dobândirea cetăţeniei române înscrise pe acestea ori actele de identitate sau documentele de călătorie românești eliberate în temeiul actelor de stare civilă sau al menţiunilor cu privire la dobândirea cetăţeniei române, cu motivarea că nu au dobândit cetățenia română, întrucât pentru acestea nu s-a parcurs procedura privind dobândirea cetăţeniei române la autoritatea competentă potrivit legii odată cu părinţii care au obţinut cetăţenia română sau, după caz, cu părintele care a dobândit cetățenia română; b) cu privire la care, prin hotărâre judecătorească definitivă, în alte situații decât cele prevăzute la lit. a), s-a stabilit că nu au dobândit cetățenia română, cu motivarea că pentru acestea nu s-a parcurs procedura privind dobândirea cetăţeniei române la autoritatea competentă potrivit legii odată cu părinţii care au obţinut cetăţenia română sau, după caz, cu părintele care a dobândit cetățenia română. (3) Cererile de înscriere sau transcriere în registrele de stare civilă române a certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine, precum şi cererile prin care se solicită înscrierea mențiunii cu privire la dobândirea cetăţeniei române pe actele de stare civilă întocmite în registrele de stare civilă române, formulate în temeiul art. 9 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al Legii nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și depuse la autoritățile competente până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se soluționează ținându-se seama de dispozițiile alin. (1), cu îndeplinirea condițiilor acolo prevăzute. Dispozițiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt și rămân aplicabile la soluționarea acestor cereri; cu toate acestea, prin derogare de la dispozițiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, copilul devenit major hotărăște asupra cetățeniei sale. Persoanele cărora li s-au respins aceste cereri până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență pot depune noi cereri”.

Folosesc prilejul pentru a mulțumi Guvernului României pentru adoptarea Ordonanței de urgență din 21 septembrie 2017. Interesele românilor și interesul național al României transcend diferențele de partid și ne obligă să acționăm solidar și consensual, ca oameni de stat. Ne vom concentra în următoarea perioadă pe elaborarea unor modificări și completări la Legea cetățeniei române care să rezolve alte aspecte încă nesoluționate: acceptarea criteriul recunoașterii ca formă de dobândire a cetățeniei, exceptarea românilor de pretutindeni și persoanelor aparținând filonului cultural și lingvistic românesc de la obligativitatea șederii în România pentru obținerea cetățeniei române, mărirea numărului de membri ai Comisiei Naționale pentru Cetățenie și altele. Sper că vom putea conta pe spiritul de solidaritate națională transpartinică în soluționarea acestor aspecte importante. Românii din țară și din afara granițelor merită să tratăm și să rezolvăm problemele lor cu maximă seriozitate și competență”, a ținut să precizeze deputatul Constantin Codreanu, președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării.

Lasă tu primul comentariu!

Vă rugăm să verificați e-mailul Dvs. pentru un link prin care vă puteți activa contul!